משרד עו"ד אימבר גולן פרטוש

  מתמחים בנזקי גוף קשים  

   טלפון חירום ישיר: 054-4622230
 

 

054-4622230

גמלת שמירת הריון


במסגרת זכויות נשים בהריון, באם ישנם סיבוכים במהלך הריון ובעקבות ההריון שמחייבים את האישה להימנע מכל פעילות עקב סיכון חייה או חיי העובר, זכאית היא לקצבת שמירת הריון המשתלמת על ידי המוסד לביטוח לאומי, וזאת כדי לפצות את האישה על אובדן עבודתה והכנסתה.

זכאות לקצבת שמירת הריון –

• תושבת ישראל שנמצאת בישראל במהלך שמירת ההריון.
• עובדת שכירה או עצמאית ששילמה ביטוח לפחות 6 חודשים מתוך 14 חודשים שקדמו לשמירת ההריון.
ישנם מצבים שאישה מפסיקה לעבוד בעקבות שמירת הריון ולא צברה את התקופה שנדרשת בחוק ולא זכאית לגמלת שמירת הריון, במצבים מסוימים יכולה לתבוע תביעת נכות כללית כדי לפצות על אובדן השכר ועבודתה או תביעת הבטחת הכנסה (במידה ועומדת בתנאי הזכאות).
• אישור רופא מומחה ברפואת נשים ולידה על הצורך בשמירת הריון (הביטוח הלאומי רשאי שלא להסתפק באישור הרפואי הנ"ל ולהתייעץ עם רופא מוסמך מטעמו או לבקש הבהרה מרופא הנשים של האישה).
• אישה שלא משלמים לה מגוף אחר עבור היותה בשמירת הריון (למשל : ניצול ימי מחלה, ניצול ימי חופשה).
• צורך בשמירת הריון לפחות ל- 30 יום, היה ויש צורך בתקופת שמירת הריון נוספת עליה להיות מעל 14 יום.

את התביעה לגמלת שמירת הריון יש להגיש לביטוח הלאומי לאחר שחלפו 30 ימים רצופים של שמירת הריון ועד 12 חודשים מיום שהחלה שמירת ההריון.

חשוב לציין - גמלת שמירת הריון תשתלם לאישה אך ורק אם הפסיקה את עבודתה עקב סיבות הקשורות להריון ולא משום סיבה אחרת.
שמירת הריון משמעה בחוק הביטוח הלאומי הפסקה מלאה של העבודה ולא צמצום שעות עבודה (אלא במקרים חריגים), אך אישה אשר עבדה במספר מקומות עבודה, תוכל לקבל גמלת שמירת הריון אם הפסיקה לחלוטין לעבוד באחד ממקומות העבודה שעבדה בהם קודם לכן עקב סיכון ההריון בהמשך עבודה באותו מקום עבודה.
במצב שבו ההריון גרם או יגרום להחמרה במצב רפואי קודם שיסכן רפואית את האם או העובר יתכן ותוכל האישה לקבל גמלת שמירת הריון.
אישה יכול שתקבל גמלת שמירת הריון באם מקום עבודתה, סוג עבודתה או אופן ביצע העבודה מסכנים אותה בשל היותה בהריון ולא נמצאה לה עבודה חלופית על ידי מעבידה.גובה קצבת שמירת הריון –קצבת ההריון שתשתלם על ידי הביטוח הלאומי בהתאם לגובה השכר שהשתכרה בו האישה בטרם שמירת ההריון אך לא יותר מהשכר הממוצע במשק.

דחיית תביעה לגמלת שמירת הריון –
אישה אשר תביעתה לגמלת שמירת הריון נדחתה על ידי הביטוח הלאומי רשאית להגיש תביעה נגד החלטת הדחייה לבית הדין האזורי לעבודה, באם הדחייה הינה עקב החלטה רפואית ימונה מומחה מטעם בית הדין.
תביעות רבות הגיעו לפתחם של בתי הדין לעבודה בעקבות דחיית המוסד לביטוח לאומי של תביעות לגמלת שמירת הריון. נתנו פסקי דין שעל המוסד לביטוח לאומי לשלם לאישה גמלת שמירת הריון בגין החמרה בכאבים שנוצרו עקב ההריון – גם אם לא קיים "סיכון חיים לאם או לעובר.
על כן חשוב להיות מודעות לזכויות המגיעות לכן על פי החוק ולדעת לממש אותן ביעילות.

כותבת המאמר:
עו"ד אימבר גולן פרטוש, מנהלת פורומים בנושא הביטוח הלאומי ומימוש זכויות רפואיות, בעלת ידע נרחב בתחום –
054-4622230

המידע שלפניכם הינו כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית.
המחבר אינו נושא באחריות כלשהי כלפי הקוראים ואלה נדרשים לקבל יעוץ משפטי ו/או אחר לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.