משרד עו"ד אימבר גולן פרטוש

  מתמחים בנזקי גוף קשים  

   טלפון חירום ישיר: 054-4622230
 

 

054-4622230

זכויות נשים בעבודה

עולם העבודה בארץ טומן בחובו צמיחה ושגשוג אך גם  תובעניות, תחרותיות, נוקשות ואף הפליה. ישנן תנודות רבות בשוק העבודה והוא חשוף למשברים ולשינויים בארץ ובעולם. התנודות ההלו פוגעות בביטחון הסוציאלי של העובדים ובמיוחד של הנשים.
על אף שאנו חיים בעידן המאה ה - 21 נשים מופלות לרעה במקום עבודתן – בשכר, תנאים, קבלה לעבודה, פיטורים שלא כדין, סוגי משרות שאינן יכולות להגיש מועמדות אליהן ועוד....
חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח – 1988 אוסר הפליה בין עובדים או אנשים הדורשים עבודה מחמת דברים רבים (גיל, מין, נטייה מינית, מעמד אישי, גזע, דת, לאום, ארץ מוצא, השקפה, הורות, טיפולי פוריות / הפריה חוץ גופית, הריון ועוד...).נשים כאמור, נמצאות בקבוצת סיכון להפליה במקום העבודה : מרוויחות פחות מגברים, מתקדמות פחות מגברים, מפוטרות מסיבות שונות הקשורות לעצם היותן נשים ועוד...
מעביד שעובר על תנאי החוק עשוי להיות מחויב בפיצוי ללא הוכחת כל נזק שגובהו יקבע על ידי בתי הדין לעבודה.

חוק עבודת נשים, תשי"ד – 1954 מטרתו להגן על הנשים העובדות מבחינות רבות, כגון : פיטורים, שעות נוספות, שעות מנוחה, עבודת לילה, עבודות אסורות, הריון, טיפולי פוריות, לידה ועוד...הפלית נשים במקום העבודה ופגיעה בזכויות הנשים במקום העבודה יכולה לבוא לידי ביטוי בתחומים ובמצבים שונים :

• הטרדה מינית – כשמה כן היא, נגיעות פיזיות ללא הסכמת האישה, כפיה מינית (מצד מעסיק או עובד), אך החוק הרחיב את ההגדרה ולהכניס לתוכו גם הצעות מיניות חוזרות ונשנות מצד מעסיק, התייחסות מבזה אף אם היא חד פעמית, התבטאויות מיניות חוזרות ונשנות.
• שכר שווה לעובד / עובדת – מעסיק מחויב לשלם שכר עבודה שווה לעובד ועובדת אם הם עובדים באותה עבודה או בעבודה שוות ערך.
• הריון – אישה איננה מחויבת להודיע למעסיק על היותה בהריון עד לחודש החמישי להריונה. מרגע שהודיעה למעסיק על כך לא ניתן להעסיק אותה בשעות נוספות, בלילות,בשעות מנוחה. היא זכאית להעדר לצורך בדיקות הקשורות להריון.למעסיק אסור לפטר אישה בהריון שעבדה לפחות חצי שנה אצל המעסיק לפני שהרתה אלא באישור משרד התמ"ת, באם לא התקבל אישור בתי הדין יכולים לפסוק לטובת האישה פיצוי כספי רב.
• חופשת לידה ואחריה – לאחר הלידה אישה זכאית לחופשת לידה על פי הקבוע בחוק. עובדת שעבדה עד יציאתה לחופשת לידה אצל המעסיק שנה רצופה רשאית להאריך את חופשת הלידה בהודעה בכתב למעסיק. אסור למעסיק לפטר אישה במהלך חופשת הלידה ואף 60 יום לאחריה (אלא בתנאים מיוחדים). אסור למעסיק לפטר אישה בזמן חופשה ללא תשלום לאחר לידה ואף 60 יום לאחריה אלא באישור התמ"ת.
עובדת שחזרה למקום עבודתה במשרה מלאה לאחר חופשת לידה, רשאית להעדר במשך 4 חודשים שעה ביום (מבלי שינכו שעות אלה משכרה) בכדי להניק את תינוקה.
• טיפולי פוריות וטיפולי הפריה חוץ גופית – עובדת רשאית להעדר ממקום עבודתה לצורך טיפולי פוריות על פי הקבוע בחוק, אך עליה להודיע על כך למעביד מראש. ימים אלה נחשבים ימי מחלה. החוק אוסר פיטורי עובדת שנמצאת בטיפולי פוריות או טיפולי הפריה חוץ גופית אלא בהיתר משרד התמ"ת. מעביד שעובר על כך צפוי לשלם פיצוי כספי. ההגנה מפני פיטורים היא למשך שנתיים מהיום הראשון להיעדרות הראשונה עקב הטיפולים.
חשוב להדגיש כי שקיפות בעניין נדרשת אל מול המעסיק, משרד התמ"ת עלול להתיר את הפיטורים עקב חוסר שקיפות.בשנת 2010 פורסם תיקון לחוק עבודת נשים, בעקבות התיקון הורחבה ההגנה מפני פיטורים. על פי התיקון עובדת אשר לא נעדרה מעבודתה עקב טיפולי פוריות אף היא מוגנת מפני פיטורים בתקופת הטיפולים ו - 150 יום לאחר מועד הטיפולים לפי המאוחר, אך נדרשת להמציא למעסיק אישור בכתב מהרופא.

ההודעה למעסיק על פי החוק נדרשת תוך 3 ימים ממועד הפיטורים או ההודעה המוקדמת המוקדם מבין השניים  ותוך 14 יום נדרשת העובדת להמציא על כך מכתב מהרופא.
תכלית חוקי המגן הינה להגן על הנשים ועל צרכיהם המיוחדים  ולהטיל על מעסיקים חובה להעניק לנשים ולעובדים בכלל את הזכויות המגיעות להם...