משרד עו"ד אימבר גולן פרטוש

  מתמחים בנזקי גוף קשים  

   טלפון חירום ישיר: 054-4622230
 

 

054-4622230

בקע מפשעתי – הכרה כפגיעה בעבודה

בקע מפשעתי (הרניה / קילה) היא פגיעה בדופן המפשעה (חד צדדית או בשני הצדדים), הדבר גורם לכאבים עזים ולעיתים מופיע עקב פעולה מאומצת. התופעה יכול שתופיע אצל אדם ללא קשר לעבודתו.
בקע מפשעתי יכול שיוכר כפגיעה בעבודה באם התקיימו מספר תנאים הקבועים בחוק הביטוח הלאומי.
דרישות החוק להכרה בבקע מפשעתי כפגיעה בעבודה הן ספציפיות ומיוחדות.
אי ידיעת החוק והתנאים הנדרשים איננה מקלה ועלולה לגרום לנזק ואי יכולת מימוש הזכויות המגיעות.התנאים הנדרשים בסעיף 84 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה – 1995 להכרה בבקע מפשעתי כפגיעה בעבודה הינם שלושה תנאים מצטברים שאם התקיימו יכול שיוכר אותו עובד כנפגע עבודה:

1. פגיעה ישירה בקיר הבטן או מאמץ חריג ובלתי רגיל תוך כדי עבודה.
2. העובד הפסיק את עבודתו בעקבות הופעת הבקע ופנה לטיפול רפואי תוך 72 שעות.
3. העובד הודיע למעביד על הפגיעה - הופעת הבקע / הכאבים העזים תוך 72 שעות.

על פי הסעיף בחוק יש צורך לעמוד בתנאיו, להלן הסברים לגבי התנאים השונים הנדרשים:

הדרישה לפגיעה ישירה בקיר הבטן הינה פגיעה עם חפץ חד ישירות באזור בו הופיע הבקע – אילו מקרים יחסית נדירים.
הדרישה למאמץ חריג ובלתי רגיל הינה דרישה סובייקטיבית כלפי אותו עובד שנפגע על רקע מצבו הבריאותי, גילו, המאמצים אליהם רגיל בביצוע מהלך עבודתו, השוני בין המאמץ לו הוא רגיל לבין המאמץ המיוחד והספציפי ביום הופעת הבקע. הופעת הבקע המפשעתי / כאבים חדים במפשעה שבסופו של דבר מאובחנים כסימנים מקדימים לבקע חייבים להופיע תוך כדי העבודה ועקב העבודה.
אם לא כך קרה לא ניתן יהיה להכיר בבקע המפשעתי כפגיעה בעבודה.הפסקת העבודה הנדרשת בתנאי החוק הינה תנאי שבו נדרש העובד להפסיק את עבודה אותה ביצע בעת הופעת הבקע, אין הכוונה להפסקת העבודה בכלל או אובדן כושר עבודתו. הדרישה להפסקת עבודה מעידה כי אותו בקע מפשעתי נגרם עקב העבודה על ידי מאמץ בלתי רגיל תוך כדי העבודה.

הפניה לטיפול רפואי תוך 72 שעות נדרשת כי קיימת הנחה שאדם שמופיע אצלו בקע מפשעתי לראשונה להבדיל מבקע מפשעתי קיים חש כאבים עזים וחזקים שאינם סובלים דיחוי והוא פונה לטיפול רפואי בהקדם האפשרי מרגע הופעת הבקע (ימי חג, שבתון, ימי מנוחה שבועית, שעל פי חיקוק, נוהג, חוזה עבודה או הסכם קיבוצי אין המבוטח עובד בהם  נספרים בתוך ה – 72שעות).
הודעת העובד למעביד על הכאבים העזים / הופעת הבקע המפשעתי נדרשת תוך 72 שעות כדי שברור יהיה כי הופיע הבקע תוך כדי ועקב המאמץ הבלתי רגיל בעבודה (ימי חג, שבתון, ימי מנוחה שבועיים שעל פי חיקוק, נוהג, חוזה עבודה או הסכם קיבוצי אין המבוטח עובד בהם אינם נספרים בתוך ה – 72 שעות).
המוסד לביטוח הלאומי יכול על פי שיקול דעתו להכיר בבקע המפשעתי כפגיעה בעבודה אף אם העובד לא מסר הודעה למעביד על פי התנאים הנ"ל.

מקרים שהוכרו
טבח שלאחר הרמת סיר כבד לבדו שבדרך כלל הרמת הסיר נעשית על ידי שני אנשים, הופיע אצלו בקע מפשעתי הוכר על ידי בית הדין כנפגע עבודה.
שרברב שהיה קיים אצלו בקע מפשעתי אך בעקבות מאמץ בלתי רגיל בעבודתו מצב הבקע החמיר ונדרש היה לביצוע ניתוח הוכר כנפגע עבודה.

חשוב לדעת – התנאים הללו מצטברים ואי קיום של תנאי אחד ישלול את ההכרה בבקע מפשעתי כפגיעה בעבודה.עובד שנגרם לו בקע מפשעתי בעקבות עבודה יכול בנסיבות מסוימות לתבוע את המעביד בתביעה נפרדת מן התביעה לביטוח הלאומי.

כותבת המאמר:
עו"ד אימבר גולן פרטוש

המידע שלפניכם הינו כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. המחבר אינו נושא באחריות כלשהי כלפי הקוראים ואלה נדרשים לקבל יעוץ משפטי ו/או אחר לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.