משרד עו"ד אימבר גולן פרטוש

  מתמחים בנזקי גוף קשים  

   טלפון חירום ישיר: 054-4622230
 

 

054-4622230

פגיעה בעבודה – ביטוח לאומי

לעובדים שנפגעו בתאונת דרכים בדרך לעבודה או מהעבודה ועובדים שנפגעו בתאונות עבודה ישנן זכויות כספיות ורפואיות מרובות, וזאת כדי להקל עליהם ולפצותם על הנזק שנגרם להם – אובדן ימי עבודה עקב הפגיעה, נכות רפואית שנותרה אם זמנית ואם לצמיתות ועוד...
פגיעה בעבודה על פי חוק הביטוח הלאומי הינה תאונת עבודה או מחלת מקצוע. לצורך מימוש הזכויות מול הביטוח הלאומי ומיצוין חשוב להבין מיהו נפגע עבודה ומהן זכויותיו.

מיהו נפגע עבודה?
• אדם שנפגע בתאונה שארעה תוך כדי ועקב עבודתו,כלומר: בזמן העבודה או במקום העבודה ועקב סיכוני מקום העבודה.
• אדם שהיה בדרכו לעבודה או בדרך חזרה מהעבודה ונפגע. במקרים הנ"ל אם העובד סטה מהדרך ונסע לסידורים אישיים – הפגיעה לא תוכר כתאונת עבודה (אלא מקרים חריגים: אם אירעה התאונה בדרך לגן / לבית הספר של ילדכם כן תוכר התאונה כתאונת עבודה וכך גם כניסה לבית תפילה לא תחשב לסטייה מהדרך לעבודה או מהעבודה ויכול שתוכר אף היא כפגיעה בעבודה).
• אדם שבזמן עבודתו ניסה להציל או למנוע נזק לרכוש או לגוף ונפגע.
• תקיפה (גם תקיפה מינית) תוך כדי ועקב העבודה אם גרמה לנזק גופני או נפשי.
• אדם שנפגע בזמן השתלמות / פעולות מטעם מקום העבודה או כל אירוע שיש לו קשר ממשי למקום העבודה.
• מחלת מקצוע - אדם שחלה עקב תנאי עבודתו באחת מהמחלות מרשימת מחלות המקצוע המפורטות בתקנות הביטוח הלאומי (זוהי רשימה סגורה).
מחלות מקצוע נפוצות לדוגמא:
סוגי סרטן שונים עקב חשיפה לחומרים מסוכנים, טינטון, ירידה בשמיעה עקב חשיפה לרעש, אסטמה תעסוקתית, אלרגיות עקב חשיפה לחומרים, שחיקת בירכיים, בעיות גב ועוד).
• מיקרוטראומה – נפגעי עבודה נוספים שיכול שיוכרו על ידי המוסד לביטוח הלאומי הם אנשים שנפגעו עקב עבודתם והפגיעה איננה נכללת ברשימת מחלות המקצוע ואין הגדרה מדויקת של תאונה בזמן ובמקום מסוים.פגיעה על פי תורת המיקרוטראומה הינה פגיעה באיבר על ידי פגיעות זעירות חוזרות ונשנות לאורך זמן, שכל פגיעה הסבה נזק זעיר עד שהצטברות הנזקים הזעירים הביאה לנזק ממשי. בפסיקה הוסבר שהדבר דומה לטיפות מים שמטפטפות על סלע לאורך זמן ממושך והטפטוף הממושך גורם בסופו של יום לחור בסלע.
לדוגמא : הרמת משקלים כבדים, הקלדה מול מחשב שעות מרובות, כיפוף / יישור הגב פעמים רבות ביום, עליה מרובה במדרגות, פגיעות בכתף עקב שימוש רב ביד, פגיעה בגב עקב טלטולים וקפיצות לאורך זמן ארוך, עמידה ממושכת ולאורך זמן ועוד – זוהי רשימה שאיננה סגורה.
תאונות הנגרמות לאדם לא על ידי אירוע חיצוני נראה לעין (למשל – אירוע מוחי, אוטם שריר הלב, בעיה נפשית ועוד) יוכרו על ידי הביטוח הלאומי כפגיעה בעבודה אם יוכח קשר סיבתי בין עבודת הנפגע לבין הפגיעה.
זכויות נפגעי העבודה –טיפול רפואי חינם – עובד שהוכר על ידי הביטוח הלאומי כנפגע עבודה יהיה זכאי לטיפול רפואי חינם בגין הפגיעה בקופות החולים, בתי חולים, מגן דוד, רפואה פרטית.תשלום דמי פגיעה – עובד שכיר או עצמאי שנפגע בעבודתו והוכר על ידי המוסד לביטוח לאומי כנפגע עבודה, ובעקבות הפגיעה בעבודה אינו מסוגל לשוב לעבודתו או לכל עבודה אחרת זכאי לפיצוי בשל אובדן הכנסתו.תשלום מענק חד פעמי או קצבה חודשית - אם נותרה לנפגע העבודה נכות כתוצאה מהפגיעה יהיה זכאי לקצבה או מענק בהתאם לקביעת אחוזי הנכות על ידי הוועדה הרפואית שאליה יוזמן.

נפגע עבודה יקבל פיצוי חד פעמי באם תקבע הועדה הרפואית אחוזי נכות בין 10% - 19% וגמלת נכות חודשית באם יקבעו אחוזי נכות מעל 20%.
שיקום מקצועי - נפגע עבודה שנקבעו לו אחוזי נכות לצמיתות יהיה זכאי לשיקום מקצועי כדי שיוכל להשתלב ביתר קלות חזרה במעגל העבודה.קצבת תלויים - שאריו של עובד שנפטר עקב פגיעה בעבודה זכאים לקבל קצבת תלויים.זכויות תביעה מלבד הביטוח הלאומי - תאונת עבודה שהינה גם תאונת דרכים איננה שוללת זכות תביעה של פוליסת ביטוח הרכב שהיה מעורב בתאונה.תאונת עבודה איננה שוללת תביעה של פוליסת ביטוח חבות מעבידים באם יש עילה - אך לא ניתן יהיה לקבל פיצוי כפול ויערך קיזוז בין הכספים שיתקבלו מהביטוח הלאומי והכספים שיתקבלו מחברת הביטוח של המעביד.
תביעה של צד ג' באם אשם בקרות התאונה (רשות מקומית למשל).

חשוב לדעת –
1. קיימת חשיבות מרובה ליידע את המעביד על הפגיעה בעבודה.
2. חשוב לפנות לקבלת טיפול רפואי בזמן הסמוך ביותר לפגיעה בעבודה, לפנות לטיפול רפואי עם טופס בל 250 לשכיר וטופס בל 283 לעצמאי.טופס בל 250 – טופס שהמעביד נדרש למלא שארעה תאונת עבודה, הטופס מפרט את פרטי התאונה. טופס זה מאפשר פניה לקבלת טיפול רפואי בגין הפגיעה. יש להקפיד על מילוי הטופס בצורה מדויקת ומלאה כדי לא לפגוע בזכויות המגיעות.אצל עובד עצמאי העובד ממלא את הטופס (בל 283 ).עם הטופס הנ"ל יוכל העובד לקבל תעודה ראשונה לנפגע עבודה מהרופא המטפל.
3. יש לדווח על הפגיעה בעבודה בעת קבלת הטיפול הרפואי.
4. יש לאסוף כל חומר ותיעוד רפואי, לשמור כל הוצאה כספית רפואית שהוצאה עקב הפגיעה בעבודה.
5. יש לדעת כי קיימת מגבלת זמן בהגשת התביעה למוסד לביטוח לאומי ואי הגשה במועד עלולה לפגוע בזכויות הנפגע.
6. במקרה שתאונת העבודה הינה גם תאונת דרכים יש צורך באישור משטרה וליידע את חברת הביטוח על התאונה.
7. חשוב לפנות בהקדם וככל שקרוב למועד הפגיעה לעו"ד שבקיא בדיני הביטוח הלאומי כדי לממש את מירב הזכויות הרפואיות והכספיות. 

כותבת המאמר:
עו"ד אימבר גולן פרטוש, מנהלת פורומים בנושא הביטוח הלאומי ומימוש זכויות רפואיות, בעלת ידע נרחב בתחום –
054-4622230

המידע שלפניכם הינו כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. המחבר אינו נושא באחריות כלשהי כלפי הקוראים ואלה נדרשים לקבל יעוץ משפטי ו/או אחר לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.